Stt Tiêu đề Xem/ Tải
1 Thông báo chi trả cổ tức năm 2021.pdf
2 Thông báo tạm ứng cổ tức đợt II-2021.pdf
3 TB tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.pdf
4 Giay DKKD lan thu 12 ngay 29 10 2021-11012021155800.pdf

Các hình ảnh hoạt động tại đại hội.

Đang cập nhật.