Định hướng phát triển

- Lấy sự phát triển bền vững, ổn định làm nền tảng.

- Phát triển phải luôn đi đôi với hỗ trợ cộng đồng, xã hội.

- Nghiên cứu, khảo sát và phát hiện các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại, tài chính có triển vọng để đầu tư phát triển nâng cao năng lực tài chính và quy mô của Công ty.

- Kinh doanh đa ngành nghề. Tập trung chú trọng vào các lĩnh vực: Đầu tư & kinh doanh bất động sản; Đầu tư tài chính; Dịch vụ kho bãi & vận chuyển hàng hóa; Xuất nhập khẩu hàng hóa; Xây dựng dân dụng & công nghiệp.

- Tham gia thị trường chứng khoán để nâng cao vị thế tài chính, hình ảnh, tăng cường sự hiểu biết và quan tâm của nhà đầu tư và khách hàng đối với Công ty và sản phẩm dịch vụ của Công ty. Tạo dựng hình ảnh tích cực của Công ty đối với xã hội và nhà đầu tư;

- Đẩy mạnh công tác thị trường trên cơ sở giữ vững các bạn hàng truyền thống và không ngừng tìm kiếm thêm các bạn hàng mới. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong khu vực và trên thế giới, coi đây là một hướng ra quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với việc tiếp thu công nghệ, thu hút đầu tư, đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật.

- Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng; Chú trọng công tác đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu, đào tạo đón đầu để nâng cao chất lượng lao dộng. Thực hiện việc nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ có đủ năng lực lãnh đạo Công ty. Tăng cường bổ sung kiến thức cần thiết cho cho cán bộ đáp ứng yêu cầu rong cơ chế mới; Thu hút thêm nhân sự có năng lực. Hạn chế tối đa việc tăng số lượng tuyệt đối về lao động trong Công ty, song vẫn phải đạt ra chỉ tiêu tuyển dụng một số cán bộ chuyên gia thực sự có năng lực chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý Công ty.

may lam kem
camera quan sat
bot lam kem
lap dat camera quan sat
thuoc kich duc nu