CHO THUÊ KHO VỚI DIỆN TÍCH 2.744m2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Địa chỉ: Khu phố 11, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm

CHO THUÊ KHO DIỆN TÍCH 3.870m2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Địa chỉ: Khu phố 11, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ KHO 1.500M2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Địa chỉ: Tổng kho An Bình – Biên Hòa 2, Khu phố 11, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ KHO 3.870m2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Đại điểm: Tổng kho An Bình – Biên Hòa 2, Khu phố 11, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ KHO 1.500M2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Địa chỉ: Tổng kho An Bình – Biên Hòa 2, Khu phố 11, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ KHO 3.870m2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Đại điểm: Tổng kho An Bình – Biên Hòa 2, Khu phố 11, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ KHO 3.870m2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Đại điểm: Tổng kho An Bình – Biên Hòa 2, Khu phố 11, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ KHO 1.500M2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Địa chỉ: Tổng kho An Bình – Biên Hòa 2, Khu phố 11, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ KHO 1.266m2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Tổng kho An Bình – Biên Hòa 2, Khu phố 11, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ KHO 3.084M2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Tổng kho An Bình – Biên Hòa 2, Khu phố 11, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ KHO 3.870m2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Tổng kho An Bình – Biên Hòa 2, Khu phố 11, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ KHO 1.500M2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Địa chỉ: Tổng kho An Bình – Biên Hòa 2, Khu phố 11, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ KHO 1.500m2 TẠI TỔNG KHO BIÊN HÒA 2

Công ty Cổ phần An Bình thông báo cho thuê nhà kho B18 (Địa chỉ: Tổng kho An Bình – Biên Hòa 2, Khu phố 11, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Xem thêm