CHO THUÊ KHO A12a VỚI DIỆN TÍCH 1.404m2 TẠI CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Đại chỉ: Số 662 đường Xa lộ Hà Nội, Khu phố 3, phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm

CHO THUÊ KHO A6 VỚI DIỆN TÍCH 2.100m2 TẠI CHI NHANH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

CHO THUÊ KHO 7A VỚI DIỆN TÍCH 1.000m2 TẠI TỔNG KHO CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ DIỆN TÍCH HƠN 100M2 ĐƯỜNG XA LỘ HÀ NỘI (BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI)

Địa điểm: 662 đường Xa lộ Hà Nội, Khu phố 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ VÀ KHO 600M2 ĐƯỜNG XA LỘ HÀ NỘI (BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI)

Địa điểm: 662 đường Xa lộ Hà Nội, Khu phố 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ DIỆN TÍCH HƠN 100M2 ĐƯỜNG XA LỘ HÀ NỘI (BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI)

Địa điểm: 662 đường Xa lộ Hà Nội, Khu phố 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ VÀ KHO 600M2 ĐƯỜNG XA LỘ HÀ NỘI (BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI)

Địa điểm: 662 đường Xa lộ Hà Nội, Khu phố 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG XA LỘ HÀ NỘI (BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI)

Địa điểm: 662 đường Xa lộ Hà Nội, Khu phố 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ VÀ KHO 600M2 ĐƯỜNG XA LỘ HÀ NỘI (ĐỒNG NAI)

Địa điểm: 662 đường Xa lộ Hà Nội, Khu phố 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm